PRZETARGI


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

(Zapytanie ofertowe nr 1/2017)

 

Znak: A-30/3/2017                                                                                                                                                             Data:14.02.2017

 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. ogłasza, że dokonała wyboru oferty na druk publikacji w związku z realizacją projektu „25 lat wspólnych badań nad pograniczem polsko-niemieckim”, współrealizowanego ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, nr projektu 547/2016,o szacunkowej wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro,zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164 z późn. zm.)

2017-02-22
Grażyna Kostkiewicz-Górska

Ostatnia zmiana: 2017-02-22

Zapytanie ofertowe dotyczące druku publikacji związanej z realizacją projektu

Zapytanie ofertowe nr 1/2017

 

Dotyczy: złożenia oferty na druk publikacji w związku z realizacją projektu „25 lat wspólnych badań nad pograniczem
polsko-niemieckim”, współrealizowanego ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, nr projektu 547/2016,
o szacunkowej wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro,
zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164 z późn. zm.)

2017-02-10
Grażyna Kostkiewicz-Górska

Ostatnia zmiana: 2017-02-10

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

(Zapytanie ofertowe nr 6/2016 – Zakup prasy i czasopism w formie prenumeraty na rok 2017).

 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. ogłasza, że dokonała wyboru oferty na zakup prasy i czasopism w formie prenumeraty na rok 2017.

2016-12-09
Anna Kolas

Ostatnia zmiana: 2016-12-09

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu prasy i czasopism w formie prenumeraty na rok 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2016

 

Dotyczy: zakupu prasy i czasopism w formie prenumeraty na rok 2017

 

Nasz znak: A-30/6/2016                                                                                                                                                          Data: 29.11.2016

 

I.  ZAMAWIAJĄCY

 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.

ul. Sikorskiego 107

66-400 Gorzów Wlkp.

NIP 599-10-79-576

2016-11-29
Anna Kolas

Ostatnia zmiana: 2016-11-29

OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO NA „ ŚWIADCZENIE USŁUGI CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA ORAZ MONITORING SYSTEMÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH (W TYM ALARMÓW PPOŻ.) NOWY BUDYNEK POPRZEZ BEZPOŚREDNIE POŁĄCZENIE Z PAŃSTWOWĄ STRAŻĄ POŻARNĄ W GORZOWIE WLKP.ORAZ OCHRONA FIZYCZNA ZABYTKOWEJ WILLII CAŁODOBOWA OCHRONA MONITORINGOWA FILII W WOJEWÓDZKIEJ
I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. ZBIGNIEWA HERBERTA W GORZOWIE WLKP.

 

 

 

Nasz znak: A-30/1/16                                                                                                                                                                Data: 21.01.2016 r.

 

Na ogłoszone w dniu 08.01.2016 r. – numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 5426-2016 – postępowanie  o zamówienie publiczne na „Świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia oraz monitoring systemów zabezpieczających (w tym alarmów ppoż.) nowy budynek poprzez bezpośrednie połączenie z państwową strażą pożarną w Gorzowie Wlkp. oraz ochrona fizyczna zabytkowej willi i całodobowa ochrona monitoringowa filii w Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta
w Gorzowie Wlkp.
wpłynęła 1 oferta:

2016-01-21
Sebastian

Ostatnia zmiana: 2016-01-21

OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia oraz monitoring systemów zabezpieczających (w tym alarmów ppoż.) nowy budynek poprzez bezpośrednie połączenie
z Państwową Strażą Pożarną w Gorzowie Wlkp. oraz ochrona fizyczna zabytkowej wili
i całodobowa ochrona monitoringowa filii bibliotecznych - w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. Numer ogłoszenia: 5426 - 2016; data zamieszczenia: 08.01.2016

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna , ul. Sikorskiego 107, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, tel. 095 7278040, faks 095 7278040.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wimbp.gorzow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury.

2016-01-08
Sebastian

Ostatnia zmiana: 2016-01-08

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

(Zapytanie ofertowe nr 8/2015 – Zakup prasy i czasopism w formie prenumeraty na rok 2016).

 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. ogłasza, że dokonała wyboru oferty na zakup prasy i czasopism w formie prenumeraty na rok 2016.

2015-11-24
Anna Kolas

Ostatnia zmiana: 2015-11-24

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu prasy i czasopism w formie prenumeraty na rok 2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/2015

 

Dotyczy: zakupu prasy i czasopism w formie prenumeraty na rok 2016

 

Nasz znak: A-30/9/2015

Data: 17.11.2015

I. ZAMAWIAJĄCY

 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.

ul. Sikorskiego 107

66-400 Gorzów Wlkp.

NIP 599-10-79-576

Anna Kolas

Ostatnia zmiana: 2015-11-17

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA „DOSTAWĘ (WRAZ Z TRANSPORTEM) I INSTALACJĘ SPRZETU WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM DO STWORZENIA INFRASTRUKTURY - PRACOWNI DIGITALIZACJI W RAMACH REALIZACJI WIELOLETNIEGO PROGRAMU RZĄDOWEGO KULTURA+ - PRIORYTET DIGITALIZACJA”.

 

 

Nasz znak: A-30/8a/15                                                                                                                                                    Data: 28.08.2015 r.

 

Na ogłoszone w dniu 17.08.2015 r. – numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 210438 - 2015 - postępowanie  o zamówienie publiczne na „Dostawę (wraz z transportem) i instalację sprzętu wraz z oprogramowaniem do stworzenia infrastruktury-pracowni digitalizacji w ramach realizacji Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+ - priorytet Digitalizacja” część 1 – Skaner do formatu A1, monitor i stacja robocza; skaner do klisz i slajdów, w ustalonym przez Zamawiającego terminie wpłynęły 2 oferty:

2015-08-28
Sebastian

Ostatnia zmiana: 2015-08-28

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawa (wraz transportem) i instalacja sprzętu wraz z oprogramowaniem do stworzenia infrastruktury-pracowni digitalizacji w ramach realizacji Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+ priorytet Digitalizacja- część 1 skaner A1
z osprzętem i oprogramowanie: skaner do slajdów i negatywów
.

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna , ul. Sikorskiego 107, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, tel. 095 7278040, faks 095 7278040.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wimbp.gorzow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Inny: samorządowa instytucja kultury.

2015-08-17
Sebastian

Ostatnia zmiana: 2015-08-21