PRZETARGI


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

 

Nasz znak: A-30/ 6/18                                                                                                                                                                                    Data: 04.12.2018 r.

 

Dotyczy: postępowania o  udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę prasy do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. – ogłoszonego 26.11.2018 r. na stronie internetowej Zamawiającego.

 

W dniu  04.12.2018 do godz. 12.00 , na ogłoszone w dniu 26.11.2018 r.  Zapytanie ofertowe Nr 2/2018 na  „Dostawę prasy i czasopism w formie prenumeraty na rok 2019/2020  do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim.”

została złożona  jedna oferta:

 

1.  Garmond Press S.A.

Oddział w Poznaniu

ul. Unii Lubelskiej 3

61-249 Poznań

z ceną 71.787,52 zł

 

Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia ofertę -  Garmond Press S.A. Oddział w Poznaniu jako jedną nie podlegającą odrzuceniu.

 

ogloszenie_wyniku.jpg

2018-12-05
Anna Kolas

Ostatnia zmiana: 2018-12-05