PRZETARGI


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

 

Nasz znak: A-30/12/19                                                                                                                  Data: 12.12.2019 r.

 

Dotyczy: postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 7/2019 o udzielenie zamówienia publicznego na Modernizację oświetlenia wewnętrznego ogólnego i awaryjnego w budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim.

 

Na zamieszczone w dniu 09.12.2019 na stronie internetowej zapytanie ofertowe nr 7/2019, do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim wpłynęły  dwie oferty:

 

1. Usługi Elektryczne Mariusz Mosiężny

ul. Londyńska 26A/7

66-400 Gorzów Wielkopolski

z ceną ofertową – 97.785,00

 

2. Usługi Budownictwo Instalacyjne

STAD-BUD

Damian Staniszczak

ul. Metalowców 4

66-400 Gorzów Wielkopolski

z ceną ofertową – 148.395,87

 

Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia ofertę firmy Usługi Elektryczne Mariusz Mosiężny – najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu.

2019-12-16
Ostatnia zmiana: 2019-12-16