PRZETARGI


Plan postępowań o zamówienie publiczne na 2020 rok

PLAN POSTĘPOWAŃ O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE WOJEWÓDZKIEJ I MIEJSKIEJ

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. ZBIGNIEWA HERBERTA

W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM NA 2020 ROK

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Planowany tryb

Szacunkowa wartość zamówienia

Przewidywany termin

wszczęcia postępowania

1.

Zakup i montaż regałów przesuwnych do pomieszczeń magazynowych

Usługa

Przetarg nieograniczony

Zamówienie, którego wartości przekracza równowartości kwoty 30 000 euro

luty

2.

Zakup materiałów biurowych i chemii gospodarczej

Dostawa

Zapytanie ofertowe

Zamówienie, którego wartości nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro

I kwartał

3.

Wymiana instalacji elektrycznej - Filia nr 3 ul. Boh. Westerplatte 10

Usługa

Przetarg nieograniczony

Zamówienie, którego wartości przekracza równowartości kwoty 30 000 euro

II - III kwartał

4.

Świadczenie usługi utrzymania czystości w nowym budynku Biblioteki i zabytkowej willi

Usługa

Przetarg nieograniczony

Zamówienie, którego wartości przekracza równowartości kwoty 30 000 euro

II kwartał

5.

Modernizacja Oddziału dla Dzieci - do kompleksowej pracy z najmłodszym czytelnikiem

Dostawa/usługa

Przetarg nieograniczony

Zamówienie, którego wartości przekracza równowartości kwoty 30 000 euro

 

III kwartał

6.

Modernizacja filii nr 6 – ul. Śląska

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Zamówienie, którego wartości przekracza równowartości kwoty 30 000 euro

III kwartał

7.

Remont instalacji sanitarnej - Filia nr 3

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Zamówienie, którego wartości przekracza równowartości kwoty 30 000 euro

IV kwartał


2020-01-21
Monika Szadkowska-Konwa

Ostatnia zmiana: 2020-01-21