PRZETARGI


INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

 

Nasz znak: A-30/6/2020                                                                                            Data: 06.07.2020 r.

 

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na„Świadczenie usługi sprzątania
i utrzymania czystości w budynkach i na terenie posesji oraz pielęgnacja zieleni
w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.” -
ogłoszonego dnia 25.06.2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 554431-N-2020.

 

            Na ogłoszone w dniu 25.06.2020 r. postępowanie na „Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynkach i na terenie posesji oraz pielęgnacja zieleni w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.”

 

1. Zamawiający przeznaczył na realizację powyższego zamówienia kwotę 1 051 975,46 zł brutto.

 

2. W ustalonym przez Zamawiającego terminie, tj. 06.07.2020 r. godz. 12:00 zostało złożonych 8 ofert:

 

Lp.

Firma i adres Wykonawcy, który złożył ofertę w terminie

Cena brutto

1.

Jantar Sp. z o.o. ul. Zygmunta Augusta 71

76-200 Słupsk

1 682 640,00 zł

2.

Konsorcjum:

DGP Clean Partner Sp. z o.o. - Lider

ul. Zygmunta Słomińskiego 15/52, 00-195 Warszawa

SEBAN Sp. z o.o. ul. Jesionowa 9A, 40-159 Katowice

7 MG Sp. z o.o. ul. Najświętszej Marii Panny 14, 59-220 Legnica

PARTNER MEDICA Sp. z o.o. ul. Najświętszej Marii Panny 5e, 59-220 Legnica

DGP PROVIDER Sp. z o.o. ul. Środkowa 20, 59-220 Legnica

1 356 480,00 zł

3.

Amlux Sp. z o.o. ul. Grójecka 77, 02-094 Warszawa

1 307 772,00 zł

4.

Norge Sp. z o.o. Promienista 121, 60-141 Poznań

948 780,00 zł

5.

Sekret Sp. z o.o. ul. E. Zawackiej 43, 66-400 Gorzów Wlkp.

1 629 016,92 zł

6.

Poziom Sp. z o.o. ul. Kostrzyńska 89E, 66-400 Gorzów Wlkp.

2 647 636,70 zł

7.

PPUH TECH-DOM Sp. J. Michalik ul. Staszica 1F,

66-400 Gorzów Wlkp.

1 313 329, 76 zł

8.

Impuls Sp. z o.o. ul. Poleska 19D, 66-400 Gorzów Wlkp.

952 020,00 zł

 

Informacja.jpg

2020-07-06
Kamil Ziomek

Ostatnia zmiana: 2020-07-06