PRZETARGI


INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

 

Nasz znak: A-30/7/2020                                                                                                                          Data: 11.08.2020 r.

 

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na„Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynkach i na terenie posesji oraz pielęgnacja zieleni w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.” - ogłoszonego dnia 04.08.2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 569592-N-2020.

 

            Na ogłoszone w dniu 04.08.2020 r. postępowanie na „Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynkach i na terenie posesji oraz pielęgnacja zieleni w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.”

 

1. Zamawiający przeznaczył na realizację powyższego zamówienia kwotę 701 316,97 zł brutto.

 

2. W ustalonym przez Zamawiającego terminie, tj. 11.08.2020 r. godz. 12:00 zostało złożonych 11 ofert:

 

Lp.

Firma i adres Wykonawcy, który złożył ofertę w terminie

Cena brutto

1.

Jantar Sp. z o.o. ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk

1 033 720,56 zł

2.

Amlux Sp. z o.o. ul. Grójecka 77, 02-094 Warszawa

744 264,00 zł

3.

Konsorcjum:

DGP Clean Partner Sp. z o.o. - Lider

ul. Zygmunta Słomińskiego 15/52, 00-195 Warszawa

SEBAN Sp. z o.o. ul. Jesionowa 9A, 40-159 Katowice

7 MG Sp. z o.o. ul. Najświętszej Marii Panny 14, 59-220 Legnica

PARTNER MEDICA Sp. z o.o. ul. Najświętszej Marii Panny 5e, 59-220 Legnica

DGP PROVIDER Sp. z o.o. ul. Środkowa 20, 59-220 Legnica

777 740,88 zł

4.

Clar System S.A. ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań

788 094,72 zł

5.

Połysk Sp. z o.o. ul. Zakopiańska 9, 30-418 Kraków

3 098 122,56 zł

6.

Orion Next Sp. z o.o. ul. Jerzego Kowalskiego 7-9, 52-428 Wrocław

989 502,72 zł

7.

Poziom Sp. z o.o. ul. Kostrzyńska 89E, 66-400 Gorzów Wlkp.

828 153,36 zł

8.

Norge Sp. z o.o. ul. Promienista 121, 60-141 Poznań

639 072,00 zł

9.

IPT Akromar Sp. z o.o. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ul. Rzemieślnicza 16b, 65-823 Zielona Góra

1 052 352,00 zł

10.

Sekret Sp. z o.o. ul. E. Zawackiej 43, 66-400 Gorzów Wlkp.

986 054,40 zł

11.

Impuls Sp. z o.o. ul. Poleska 19D, 66-400 Gorzów Wlkp.

581 918,40 zł

 

info213489.jpg

2020-08-11
Kamil Ziomek

Ostatnia zmiana: 2020-08-11