SKARGI I WNIOSKI

Dyrektor WiMBP w Gorzowie Wlkp lub zastępca przyjmują skargi i wnioski w każdą środę od godziny 9.00 do 11.00:  
- w siedzibie Dyrekcji WiMBP przy ul. Sikorskiego 107  
- telefonicznie: 95 723 89 00
- fax: 95 723 89 03
- pocztą elektroniczną: sekretariat@wimbp.gorzow.pl 
   
Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telefonicznie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej lub ustnie do protokołu.  
   
Skargi i wnioski, które nie będą zawierały imienia i nazwiska (nazwy instytucji) oraz adresu wnoszącego, nie będą rozpatrywane.

Ostatnia zmiana: 2020-02-06