PRZETARGI

PLATFORMA

Witamy na PLATFORMIE 
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Zbigniewa Herberta 
w Gorzowie Wielkopolskim
 
Wychodząc naprzeciw  oczekiwaniom rynku postanowiliśmy  wdrożyć Platformę,
 która będzie podstawowym narzędziem, które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej.
Oznacza to możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych drogą elektroniczną, gwarantując zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.
 
W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych Platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 257 22 23 lub adres e-mail gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.
 
Wejście na platformę do zamówień publicznych z zastosowaniem przepisów ustawy Pzp oraz wyłączonych z Pzp poprzez link:
 
 
2021-01-05


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 /2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 /2018


Dotyczy: zakupu prasy i czasopism w formie prenumeraty na rok 2019/2020

Nasz znak: A-30/6/2018                                                                                                                                                        Data: 26.11.2018 r.

I.  ZAMAWIAJĄCY
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Sikorskiego 107
66-400 Gorzów Wlkp.
NIP 599-10-79-576

2018-11-26
Anna Kolas

Ostatnia zmiana: 2018-11-26

Plan postępowań o zamówienie publiczne Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. na 2018 rok

2018-02-21
Monika Szadkowska-Konwa

Ostatnia zmiana: 2018-02-21

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA

 

 

Nasz znak: A-30/19/17                                                                                                                                                Data: 28.11.2017 r.

 

Dotyczy : postępowania o  udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę prasy do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. – ogłoszonego 20.11.2017  r. na stronie internetowej Zamawiającego.

2017-11-29
Anna Kolas

Ostatnia zmiana: 2017-11-29

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu prasy i czasopism w formie prenumeraty na rok 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9 /2017

 

Dotyczy: zakupu prasy i czasopism w formie prenumeraty na rok 2018

 

Nasz znak:  A-30/19/2017                                                                                                                                            Data:  20.11.2017

 

I. ZAMAWIAJĄCY

 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.

ul. Sikorskiego 107

66-400 Gorzów Wlkp.

NIP 599-10-79-576

2017-11-20
Anna Kolas

Ostatnia zmiana: 2017-11-20

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Nasz znak: A-30/15/2017                                                                                                                                           Data: 16.10.2017 r.

 

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na „Rozbudowę usług elektronicznych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.”

Zakup i wdrożenie e-usług:

Część 7: Dostawa Infokiosku wraz z oprogramowaniem

Część 10: Modernizacja strony www

Część 12: Prace wdrożeniowe.

2017-10-16
Monika Szadkowska-Konwa

Ostatnia zmiana: 2017-10-23

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Nasz znak: A-30/15/2017                                                                                                                                        Data: 09.10.2017 r.

 

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na „Rozbudowę usług elektronicznych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.”

Zakup i wdrożenie e-usług:

Część 8: Wirtualny spacer po bibliotece

2017-10-09
Monika Szadkowska-Konwa

Ostatnia zmiana: 2017-10-09

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

 

 

 

Nasz znak: A-30/15/2017                                                                                                                                              Data: 25.09.2017 r.

 

 

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na „Rozbudowę usług elektronicznych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.” 

Zakup i wdrożenie e-usług:

Część 7: Dostawa Infokiosku wraz z programowaniem

Część 8: Wirtualny spacer po bibliotece

Część 10: Modernizacja strony www

Część 12: Prace wdrożeniowe.

2017-09-26
Monika Szadkowska-Konwa

Ostatnia zmiana: 2017-09-26

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - MODYFIKACJA

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

 

Dyrektywa 2014/24/UE

 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

 

I.1) Nazwa i adresy

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta
5991079576
ul. Sikorskiego 107
Gorzów Wlkp.
66-400
Polska
Osoba do kontaktów: Monika Szadkowska-Konwa
Tel.: +48 957278040
E-mail: adres e-mail
Faks: +48 957278040
Kod NUTS: PL431

2017-09-04
Monika Szadkowska-Konwa

Ostatnia zmiana: 2017-09-12

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nasz znak: A-30/14a/2017 

Data: 31.08.2017


Dotyczy: realizacji projektu : „Rozbudowa usług elektronicznych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wlkp.” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2014-2020. Oś priorytetowa 2”Rozwój cyfrowy” Działanie 2.1 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego” w oparciu o art. 6a ustawy Prawo zamówień publicznych - Dz. U. 2015 poz. 2164 z póź.zm.

Część 6: Budowa przyłącza światłowodowego internetowego – do realizacji e-usług.

2017-08-31
Monika Szadkowska-Konwa

Ostatnia zmiana: 2017-08-31

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nasz znak: A-30/14/2017

Data: 28.08.2017

 

Dotyczy: realizacji projektu : „Rozbudowa usług elektronicznych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wlkp.” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2014-2020. Oś priorytetowa 2”Rozwój cyfrowy” Działanie 2.1 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego” w oparciu o art. 6a ustawy Prawo zamówień publicznych - Dz. U. 2015 poz. 2164 z póź.zm.

2017-08-28
Monika Szadkowska-Konwa

Ostatnia zmiana: 2017-08-28