PRZETARGI


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nasz znak: A-30/14a/2017 

Data: 31.08.2017


Dotyczy: realizacji projektu : „Rozbudowa usług elektronicznych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wlkp.” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2014-2020. Oś priorytetowa 2”Rozwój cyfrowy” Działanie 2.1 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego” w oparciu o art. 6a ustawy Prawo zamówień publicznych - Dz. U. 2015 poz. 2164 z póź.zm.

Część 6: Budowa przyłącza światłowodowego internetowego – do realizacji e-usług.

2017-08-31
Monika Szadkowska-Konwa

Ostatnia zmiana: 2017-08-31

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nasz znak: A-30/14/2017

Data: 28.08.2017

 

Dotyczy: realizacji projektu : „Rozbudowa usług elektronicznych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wlkp.” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2014-2020. Oś priorytetowa 2”Rozwój cyfrowy” Działanie 2.1 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego” w oparciu o art. 6a ustawy Prawo zamówień publicznych - Dz. U. 2015 poz. 2164 z póź.zm.

2017-08-28
Monika Szadkowska-Konwa

Ostatnia zmiana: 2017-08-28

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Nasz znak: A-30/10/2017

Data: 24.08.2017 r.

 

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na „Rozbudowę usług elektronicznych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.”

Zakup i wdrożenie e-usług: Część 10: Modernizacja strony www.

Postępowanie opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej pod nr 229739-2017.

2017-08-24
Monika Szadkowska-Konwa

Ostatnia zmiana: 2017-08-24


Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 7/2017-Realizacja projektu:" Rozbudowa usług elektronicznych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp."Część 11: Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniu adaptowanym na serwerownię oraz modernizacja istniejącego układu chłodniczo-wentylacyjnego.

 

 

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 23-08-2017

Nazwa zamawiającego

WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. ZBIGNIEWA HERBERTA W GORZOWIE WLKP.

Numer ogłoszenia

1049879

2017-08-16
Monika Szadkowska-Konwa

Ostatnia zmiana: 2017-08-16

Zapytanie ofertowe

Nazwa zamawiającego
WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. ZBIGNIEWA HERBERTA W GORZOWIE WLKP.
 

Numer ogłoszenia
1049850
 

Status ogłoszenia
Aktualne

2017-08-16
Monika Szadkowska-Konwa

Ostatnia zmiana: 2017-08-16

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

Nasz znak: A-30/10/2017                                                                                                                                      Data: 11.08.2017 r.

 

 

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na „Rozbudowę usług elektronicznych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.”

Zakup i wdrożenie e-usług:

Część 9: Dostawa kamery do e- transmisji.

Część 10: Modernizacja serwisu www

2017-08-11
Monika Szadkowska-Konwa

Ostatnia zmiana: 2017-08-11

OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE   WYNIKU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

"ŚWIADCZENIE  USŁUGI SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W BUDYNKACH I NA TERENIE POSESJI

ORAZ PIELĘGNACJA ZIELENI  WOJEWÓDZKIEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ IM. ZBIGNIEWA HERBERTA
W GORZOWIE WLKP.”

 

 

Nasz znak: A-30/11/17                                                                                                                                                 Data: 2.08.2017 r.

 

Na ogłoszone w dniu 04.07.2014 r. – numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych  543621-N-201-2017 -  postępowanie o zamówienie publiczne na „Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynkach i na terenie posesji oraz pielęgnacja zieleni  Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.” w ustalonym przez Zamawiającego terminie tj. 14.07.2014 r. zostały złożone trzy  oferty:

2017-08-03
Monika Szadkowska-Konwa

Ostatnia zmiana: 2017-08-03

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

 

Nasz znak: A-30/10/2017                                                                                                                                                  Data: 25.07.2017 r.

 

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na „Rozbudowę usług elektronicznych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.”

Zakup i wdrożenie e-usług: Część 8: Wirtualny spacer po bibliotece: e-spacer; Część 9: Dostawa kamery do e-transmisji; Część 10: Modernizacja  strony www.

2017-07-26
Monika Szadkowska-Konwa

Ostatnia zmiana: 2017-07-26

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

 

Nasz znak: A-30/11/2017                                                                                                                                        Data: 14.07.2017 r.

 

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na „Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynkach i na terenie posesji  oraz pielęgnacja zieleni Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.”- ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych -543621-N-201.

2017-07-14
Monika Szadkowska-Konwa

Ostatnia zmiana: 2017-07-14

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

Nasz znak: A-30/9/2017                                                                                                                                              Data: 07.07.2017 r.

 

 

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na „Rozbudowę usług elektronicznych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.”

Część 3: Zakup i wdrożenie e-usług: e- wyszukiwarka;

2017-07-10
Monika Szadkowska-Konwa

Ostatnia zmiana: 2017-07-10