PRZETARGI

PLATFORMA

Witamy na PLATFORMIE 
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Zbigniewa Herberta 
w Gorzowie Wielkopolskim
 
Wychodząc naprzeciw  oczekiwaniom rynku postanowiliśmy  wdrożyć Platformę,
 która będzie podstawowym narzędziem, które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej.
Oznacza to możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych drogą elektroniczną, gwarantując zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.
 
W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych Platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 257 22 23 lub adres e-mail gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.
 
Wejście na platformę do zamówień publicznych z zastosowaniem przepisów ustawy Pzp oraz wyłączonych z Pzp poprzez link:
 
 
2021-01-05


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Nasz znak: A-30/10/2017

Data: 24.08.2017 r.

 

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na „Rozbudowę usług elektronicznych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.”

Zakup i wdrożenie e-usług: Część 10: Modernizacja strony www.

Postępowanie opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej pod nr 229739-2017.

2017-08-24
Monika Szadkowska-Konwa

Ostatnia zmiana: 2017-08-24


Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 7/2017-Realizacja projektu:" Rozbudowa usług elektronicznych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp."Część 11: Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniu adaptowanym na serwerownię oraz modernizacja istniejącego układu chłodniczo-wentylacyjnego.

 

 

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 23-08-2017

Nazwa zamawiającego

WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. ZBIGNIEWA HERBERTA W GORZOWIE WLKP.

Numer ogłoszenia

1049879

2017-08-16
Monika Szadkowska-Konwa

Ostatnia zmiana: 2017-08-16

Zapytanie ofertowe

Nazwa zamawiającego
WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. ZBIGNIEWA HERBERTA W GORZOWIE WLKP.
 

Numer ogłoszenia
1049850
 

Status ogłoszenia
Aktualne

2017-08-16
Monika Szadkowska-Konwa

Ostatnia zmiana: 2017-08-16

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

Nasz znak: A-30/10/2017                                                                                                                                      Data: 11.08.2017 r.

 

 

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na „Rozbudowę usług elektronicznych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.”

Zakup i wdrożenie e-usług:

Część 9: Dostawa kamery do e- transmisji.

Część 10: Modernizacja serwisu www

2017-08-11
Monika Szadkowska-Konwa

Ostatnia zmiana: 2017-08-11

OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE   WYNIKU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

"ŚWIADCZENIE  USŁUGI SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W BUDYNKACH I NA TERENIE POSESJI

ORAZ PIELĘGNACJA ZIELENI  WOJEWÓDZKIEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ IM. ZBIGNIEWA HERBERTA
W GORZOWIE WLKP.”

 

 

Nasz znak: A-30/11/17                                                                                                                                                 Data: 2.08.2017 r.

 

Na ogłoszone w dniu 04.07.2014 r. – numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych  543621-N-201-2017 -  postępowanie o zamówienie publiczne na „Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynkach i na terenie posesji oraz pielęgnacja zieleni  Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.” w ustalonym przez Zamawiającego terminie tj. 14.07.2014 r. zostały złożone trzy  oferty:

2017-08-03
Monika Szadkowska-Konwa

Ostatnia zmiana: 2017-08-03

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

 

Nasz znak: A-30/10/2017                                                                                                                                                  Data: 25.07.2017 r.

 

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na „Rozbudowę usług elektronicznych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.”

Zakup i wdrożenie e-usług: Część 8: Wirtualny spacer po bibliotece: e-spacer; Część 9: Dostawa kamery do e-transmisji; Część 10: Modernizacja  strony www.

2017-07-26
Monika Szadkowska-Konwa

Ostatnia zmiana: 2017-07-26

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

 

Nasz znak: A-30/11/2017                                                                                                                                        Data: 14.07.2017 r.

 

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na „Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynkach i na terenie posesji  oraz pielęgnacja zieleni Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.”- ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych -543621-N-201.

2017-07-14
Monika Szadkowska-Konwa

Ostatnia zmiana: 2017-07-14

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

Nasz znak: A-30/9/2017                                                                                                                                              Data: 07.07.2017 r.

 

 

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na „Rozbudowę usług elektronicznych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.”

Część 3: Zakup i wdrożenie e-usług: e- wyszukiwarka;

2017-07-10
Monika Szadkowska-Konwa

Ostatnia zmiana: 2017-07-10

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie nr 543621-N-2017 z dnia 2017-07-04 r.

 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna: Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynkach i na terenie posesji oraz pielęgnacja zieleni Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

2017-07-04
Monika Szadkowska-Konwa

Ostatnia zmiana: 2017-07-13

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

 

 

 

Nasz znak: A-30/9/2017                                                                                                                                               Data: 23.06.2017 r.

 

 

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na „Rozbudowę usług elektronicznych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.”

Część 3: Zakup i wdrożenie e-usług: e- wyszukiwarka

Część 7: Zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia informatycznego oraz Zakup i wdrożenie e-usług: Infokiosk i e-kiosk.

2017-06-23
Monika Szadkowska-Konwa

Ostatnia zmiana: 2017-06-23