PRZETARGI

PLATFORMA

Witamy na PLATFORMIE 
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Zbigniewa Herberta 
w Gorzowie Wielkopolskim
 
Wychodząc naprzeciw  oczekiwaniom rynku postanowiliśmy  wdrożyć Platformę,
 która będzie podstawowym narzędziem, które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej.
Oznacza to możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych drogą elektroniczną, gwarantując zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.
 
W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych Platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 257 22 23 lub adres e-mail gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.
 
Wejście na platformę do zamówień publicznych z zastosowaniem przepisów ustawy Pzp oraz wyłączonych z Pzp poprzez link:
 
 
2021-01-05


Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta
5991079576
ul. Sikorskiego 107
Gorzów Wlkp.
66-400
Polska
Osoba do kontaktów: Monika Szadkowska-Konwa
Tel.: +48 957278040
E-mail: monika@wimbp.gorzow.pl

Faks: +48 957278040

Kod NUTS: PL431

2017-06-19
Monika Szadkowska-Konwa

Ostatnia zmiana: 2017-06-19

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

Nasz znak: A-30/1/2017                                                                                                                                                 Data: 29.05.2017 r.

 

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na „Rozbudowę usług elektronicznych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.”

Część 1: Zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia informatycznego do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im.  Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.

2017-05-29
Monika Szadkowska-Konwa

Ostatnia zmiana: 2017-05-29

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nasz znak: A-30/2/2017                                                                                                                                                   Data: 24.05.2017 r.

 

 

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na „Rozbudowę usług elektronicznych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.”

Część 2: Zakup i wdrożenie e-usług: e- katalog;

2017-05-25
Monika Szadkowska-Konwa

Ostatnia zmiana: 2017-05-25

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

 

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta

5991079576

ul. Sikorskiego 107

Gorzów Wlkp. 66-400

Polska

Osoba do kontaktów: Monika Szadkowska-Konwa

Tel.: +48 957278040

E-mail: monika@wimbp.gorzow.pl

Faks: +48 957278040

Kod NUTS: PL431
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wimbp.gorzow.pl

2017-05-12
Monika Szadkowska-Konwa

Ostatnia zmiana: 2017-06-14

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

 

Nasz znak: A-30/2/2017                                                                                                                                             Data: 28.04.2017 r.

 

 

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na „Rozbudowę usług elektronicznych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.”

Część 1: Zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia informatycznego do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im.  Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.

2017-05-02
Monika Szadkowska-Konwa

Ostatnia zmiana: 2017-05-02

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

 

Nasz znak: A-30/2/2017                                                                                                                                                    Data: 28.04.2017 r.

 

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na „Rozbudowę usług elektronicznych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.”

Część 2: Zakup i wdrożenie e-usług: e- katalog; Część 3: Zakup i wdrożenie e-usług: e- wyszukiwarka.

2017-05-02
Monika Szadkowska-Konwa

Ostatnia zmiana: 2017-05-02

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

NR 4/2017

 

 

 

Nasz znak: A-30/7/17                                                                                                                                                    Data: 28.04.2017

 

 

Dotyczy: Realizacji projektu: ”Rozbudowa usług elektronicznych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.” Część 5: Nadzór inwestorski.

 

            Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. informuje, iż zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164 z póź. zm. ), unieważnia postępowanie w trybie zapytania ofertowego nr 4/2017 - Realizacja projektu: Rozbudowa usług elektronicznych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.” Część 5: Nadzór inwestorski.

2017-04-28
Monika Szadkowska-Konwa

Ostatnia zmiana: 2017-04-28

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Do wszystkich Wykonawców

 

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU  ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 5/2017

 

 

Nasz znak: A-30/8/17                                                                                                                                                              Data: 21.04.2017

 

Dotyczy: Realizacji projektu: "Rozbudowa usług elektronicznych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.” Część: 6 Przyłącze internetowe światłowodowe - do realizacji e-usług.

2017-04-21
Monika Szadkowska-Konwa

Ostatnia zmiana: 2017-04-21

Zapytanie ofertowe dotyczące przyłącza internetowego światłowodowego

Zapytanie ofertowe dotyczące przyłącza internetowego światłowodowego. Realizacja projektu: „Rozbudowa usług elektronicznych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.”

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2017

 

Dotyczy: realizacji projektu: Rozbudowa usług elektronicznych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wlkp.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2014-2020. Oś priorytetowa 2 „Rozwój cyfrowy” Działanie 2.1 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego”. Część 6: Przyłącze internetowe światłowodowe – do realizacji e-usług.

 

Postępowanie w formie zapytania ofertowego  prowadzone jest w oparciu o art. 6a ustawy Prawo zamówień publicznych – (Dz. U. 2015 poz. 2164 z póź. zm.) jako integralna część zamówienia publicznego na „Rozbudowę usług elektronicznych” o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2017-04-18
Monika Szadkowska-Konwa

Ostatnia zmiana: 2017-04-19

Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego

Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu „Rozbudowa usług elektronicznych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.”

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  4/2017

 

Dotyczy: realizacji projektu: „Rozbudowa usług elektronicznych Wojewódzkiej i Miejskiej  Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2014-2020. Oś priorytetowa 2 „Rozwój cyfrowy” Działanie 2.1 ”Rozwój społeczeństwa informacyjnego”. Część 5: Nadzór inwestorski.

 

Postępowanie w formie zapytania ofertowego prowadzone jest w oparciu o art. 6a ustawy prawo zamówień publicznych – (Dz. U. 2015 poz. 2164 z późn. zm.) jako integralna część zamówienia publicznego na „Rozbudowę usług elektronicznych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2017-04-18
Monika Szadkowska-Konwa

Ostatnia zmiana: 2017-04-19