PRZETARGI


Zapytanie ofertowe dotyczące przyłącza internetowego światłowodowego

Zapytanie ofertowe dotyczące przyłącza internetowego światłowodowego. Realizacja projektu: „Rozbudowa usług elektronicznych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.”

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2017

 

Dotyczy: realizacji projektu: Rozbudowa usług elektronicznych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wlkp.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2014-2020. Oś priorytetowa 2 „Rozwój cyfrowy” Działanie 2.1 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego”. Część 6: Przyłącze internetowe światłowodowe – do realizacji e-usług.

 

Postępowanie w formie zapytania ofertowego  prowadzone jest w oparciu o art. 6a ustawy Prawo zamówień publicznych – (Dz. U. 2015 poz. 2164 z póź. zm.) jako integralna część zamówienia publicznego na „Rozbudowę usług elektronicznych” o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2017-04-18
Monika Szadkowska-Konwa

Ostatnia zmiana: 2017-04-19

Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego

Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu „Rozbudowa usług elektronicznych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.”

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  4/2017

 

Dotyczy: realizacji projektu: „Rozbudowa usług elektronicznych Wojewódzkiej i Miejskiej  Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2014-2020. Oś priorytetowa 2 „Rozwój cyfrowy” Działanie 2.1 ”Rozwój społeczeństwa informacyjnego”. Część 5: Nadzór inwestorski.

 

Postępowanie w formie zapytania ofertowego prowadzone jest w oparciu o art. 6a ustawy prawo zamówień publicznych – (Dz. U. 2015 poz. 2164 z późn. zm.) jako integralna część zamówienia publicznego na „Rozbudowę usług elektronicznych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2017-04-18
Monika Szadkowska-Konwa

Ostatnia zmiana: 2017-04-19

Sprostowanie: Elektroniczne usługi informacyjne 2017/S 043-078520

Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi

 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta

5991079576

ul. Sikorskiego 107

Gorzów Wlkp.

66-400

Polska

Osoba do kontaktów: Monika Szadkowska-Konwa

Tel.: +48 957278040

E-mail: monika@wimbp.gorzow.pl

Faks: +48 957278040Kod NUTS: PL431
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wimbp.gorzow.pl

2017-04-10
Monika Szadkowska-Konwa

Ostatnia zmiana: 2017-04-10

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Nasz znak: A-30/5/2017                                                                                                                                                      Data: 27.03.2017

 

Dotyczy: realizacji projektu : „Rozbudowa usług elektronicznych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wlkp.” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2014-2020. Oś priorytetowa 2 ”Rozwój cyfrowy” Działanie 2.1 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego” w oparciu o art. 6austawy Prawo zamówień publicznych - Dz. U. 2015 poz. 2164 z póź.zm.

Część 4: Adaptacja pomieszczeń na serwerownię.

 

Na ogłoszone w dniu 17.03.2017 rok zapytanie ofertowe nr 2/2017 na „Adaptację pomieszczę na serwerownię” wpłynęła jedna oferta:

2017-03-27
Monika Szadkowska-Konwa

Ostatnia zmiana: 2017-03-27

Ogłoszenie o zamówieniu

UWAGA: ZMIANA TERMINU

 

Polska-Gorzów Wielkopolski: Urządzenia komputerowe

2017/S 043-078190

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

 

I.1)Nazwa i adresy

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta
5991079576
ul. Sikorskiego 107
Gorzów Wlkp.
66-400
Polska

2017-03-02
Monika Szadkowska-Konwa

Ostatnia zmiana: 2017-04-10

Ogłoszenie o zamówieniu

UWAGA: ZMIANA TERMINU

 

Polska-Gorzów Wielkopolski: Elektroniczne usługi informacyjne

2017/S 043-078520

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

 

I.1)Nazwa i adresy

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta
5991079576
ul. Sikorskiego 107
Gorzów Wlkp.
66-400
Polska
2017-03-02
Monika Szadkowska-Konwa

Ostatnia zmiana: 2017-04-13

Plan postępowań o zamówienie publiczne WiMBP im. Zbigniewa Herberta
w Gorzowie Wlkp. na 2017 rok

2017-03-02
Monika Szadkowska-Konwa

Ostatnia zmiana: 2017-03-02

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

(Zapytanie ofertowe nr 1/2017)

 

Znak: A-30/3/2017                                                                                                                                                             Data:14.02.2017

 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. ogłasza, że dokonała wyboru oferty na druk publikacji w związku z realizacją projektu „25 lat wspólnych badań nad pograniczem polsko-niemieckim”, współrealizowanego ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, nr projektu 547/2016,o szacunkowej wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro,zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164 z późn. zm.)

2017-02-22
Grażyna Kostkiewicz-Górska

Ostatnia zmiana: 2017-02-22

Zapytanie ofertowe dotyczące druku publikacji związanej z realizacją projektu

Zapytanie ofertowe nr 1/2017

 

Dotyczy: złożenia oferty na druk publikacji w związku z realizacją projektu „25 lat wspólnych badań nad pograniczem
polsko-niemieckim”, współrealizowanego ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, nr projektu 547/2016,
o szacunkowej wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro,
zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164 z późn. zm.)

2017-02-10
Grażyna Kostkiewicz-Górska

Ostatnia zmiana: 2017-02-10

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

(Zapytanie ofertowe nr 6/2016 – Zakup prasy i czasopism w formie prenumeraty na rok 2017).

 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. ogłasza, że dokonała wyboru oferty na zakup prasy i czasopism w formie prenumeraty na rok 2017.

2016-12-09
Anna Kolas

Ostatnia zmiana: 2016-12-09