PRZETARGI


Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu prasy i czasopism w formie prenumeraty na rok 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2016

 

Dotyczy: zakupu prasy i czasopism w formie prenumeraty na rok 2017

 

Nasz znak: A-30/6/2016                                                                                                                                                          Data: 29.11.2016

 

I.  ZAMAWIAJĄCY

 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.

ul. Sikorskiego 107

66-400 Gorzów Wlkp.

NIP 599-10-79-576

2016-11-29
Anna Kolas

Ostatnia zmiana: 2016-11-29

OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO NA „ ŚWIADCZENIE USŁUGI CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA ORAZ MONITORING SYSTEMÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH (W TYM ALARMÓW PPOŻ.) NOWY BUDYNEK POPRZEZ BEZPOŚREDNIE POŁĄCZENIE Z PAŃSTWOWĄ STRAŻĄ POŻARNĄ W GORZOWIE WLKP.ORAZ OCHRONA FIZYCZNA ZABYTKOWEJ WILLII CAŁODOBOWA OCHRONA MONITORINGOWA FILII W WOJEWÓDZKIEJ
I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. ZBIGNIEWA HERBERTA W GORZOWIE WLKP.

 

 

 

Nasz znak: A-30/1/16                                                                                                                                                                Data: 21.01.2016 r.

 

Na ogłoszone w dniu 08.01.2016 r. – numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 5426-2016 – postępowanie  o zamówienie publiczne na „Świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia oraz monitoring systemów zabezpieczających (w tym alarmów ppoż.) nowy budynek poprzez bezpośrednie połączenie z państwową strażą pożarną w Gorzowie Wlkp. oraz ochrona fizyczna zabytkowej willi i całodobowa ochrona monitoringowa filii w Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta
w Gorzowie Wlkp.
wpłynęła 1 oferta:

2016-01-21
Sebastian

Ostatnia zmiana: 2016-01-21

OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia oraz monitoring systemów zabezpieczających (w tym alarmów ppoż.) nowy budynek poprzez bezpośrednie połączenie
z Państwową Strażą Pożarną w Gorzowie Wlkp. oraz ochrona fizyczna zabytkowej wili
i całodobowa ochrona monitoringowa filii bibliotecznych - w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. Numer ogłoszenia: 5426 - 2016; data zamieszczenia: 08.01.2016

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna , ul. Sikorskiego 107, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, tel. 095 7278040, faks 095 7278040.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wimbp.gorzow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury.

2016-01-08
Sebastian

Ostatnia zmiana: 2016-01-08

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

(Zapytanie ofertowe nr 8/2015 – Zakup prasy i czasopism w formie prenumeraty na rok 2016).

 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. ogłasza, że dokonała wyboru oferty na zakup prasy i czasopism w formie prenumeraty na rok 2016.

2015-11-24
Anna Kolas

Ostatnia zmiana: 2015-11-24

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu prasy i czasopism w formie prenumeraty na rok 2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/2015

 

Dotyczy: zakupu prasy i czasopism w formie prenumeraty na rok 2016

 

Nasz znak: A-30/9/2015

Data: 17.11.2015

I. ZAMAWIAJĄCY

 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.

ul. Sikorskiego 107

66-400 Gorzów Wlkp.

NIP 599-10-79-576

Anna Kolas

Ostatnia zmiana: 2015-11-17

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA „DOSTAWĘ (WRAZ Z TRANSPORTEM) I INSTALACJĘ SPRZETU WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM DO STWORZENIA INFRASTRUKTURY - PRACOWNI DIGITALIZACJI W RAMACH REALIZACJI WIELOLETNIEGO PROGRAMU RZĄDOWEGO KULTURA+ - PRIORYTET DIGITALIZACJA”.

 

 

Nasz znak: A-30/8a/15                                                                                                                                                    Data: 28.08.2015 r.

 

Na ogłoszone w dniu 17.08.2015 r. – numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 210438 - 2015 - postępowanie  o zamówienie publiczne na „Dostawę (wraz z transportem) i instalację sprzętu wraz z oprogramowaniem do stworzenia infrastruktury-pracowni digitalizacji w ramach realizacji Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+ - priorytet Digitalizacja” część 1 – Skaner do formatu A1, monitor i stacja robocza; skaner do klisz i slajdów, w ustalonym przez Zamawiającego terminie wpłynęły 2 oferty:

2015-08-28
Sebastian

Ostatnia zmiana: 2015-08-28

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawa (wraz transportem) i instalacja sprzętu wraz z oprogramowaniem do stworzenia infrastruktury-pracowni digitalizacji w ramach realizacji Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+ priorytet Digitalizacja- część 1 skaner A1
z osprzętem i oprogramowanie: skaner do slajdów i negatywów
.

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna , ul. Sikorskiego 107, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, tel. 095 7278040, faks 095 7278040.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wimbp.gorzow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Inny: samorządowa instytucja kultury.

2015-08-17
Sebastian

Ostatnia zmiana: 2015-08-21

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI 1 POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NR A-30/8/2015

Do wszystkich Wykonawców

 

OGŁOSZENIE

O UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI 1 POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

NR A-30/8/2015

 

 

Dotyczy:postępowania o zamówienie publiczne na „Dostawę (wraz z transportem) i instalację sprzętu wraz z oprogramowaniem do stworzenia infrastruktury-pracowni digitalizacji w ramach Wieloletniego programu Rządowego Kultura+- priorytet Digitalizacja - ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 175189-2015 z dnia 13.07.2015 r.- część 1- Skaner do formatu A1 ze stacją roboczą wraz z monitorem; skaner do klisz i slajdów.

2015-08-11
Sebastian

Ostatnia zmiana: 2015-08-17

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA „DOSTAWĘ (WRAZ Z TRANSPORTEM) I INSTALACJĘ SPRZETU WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM DO STWORZENIA INFRASTRUKTURY – PRACOWNI DIGITALIZACJI W RAMACH REALIZACJI WIELOLETNIEGO PROGRAMU RZĄDOWEGO KULTURA+ – PRIORYTET DIGITALIZACJA.

 

 

Nasz znak: A-30/8/15                                                                                                                                                              Data: 27.07.2015 r.

 

     Na ogłoszone w dniu  13.07.2015 r. – numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 175180-2015 - postępowanie  o zamówienie publiczne na „Dostawę (wraz z transportem) i instalację sprzętu wraz z oprogramowaniem do stworzenia infrastruktury-pracowni digitalizacji w ramach realizacji Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+ – priorytet Digitalizacja” w ustalonym przez Zamawiającego terminie na część 2 i 3 przedmiotowego zamówienia wpłynęły 4 ofert:

2015-07-28
Sebastian

Ostatnia zmiana: 2015-07-28

Ogłoszenie na dostawę (wraz z transportem) i instalację sprzętu wraz z oprogramowaniem do stworzenia infrastruktury- pracowni digitalizacji

Dostawa (wraz z transportem) i instalacja sprzętu wraz z oprogramowaniem do stworzenia infrastruktury- pracowni digitalizacji w ramach realizacji wieloletniego

programu rządowego kultura+ priorytet digitalizacja

 

 

Nasz znak: A-30/8/15

 

I.      ZAMAWIAJĄCY

WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. ZBIGNIEWA HERBERTA

UL. SIKORSKIEGO 107

66-400 GORZÓW WLKP.

www.wimbp.gorzow.pl

e-mail: sekretariat@wimbp.gorzow.pl

tel./fax – 095 727 80 40

 

II.      TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z art. 39 ustawy w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z 2015 r. poz. 349).

 

III.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.  Przedmiotem zamówienia jest dostawa (wraz z transportem) i instalacja sprzętu wraz z oprogramowaniem do stworzenia infrastruktury – pracowni digitalizacji w ramach realizacji Wieloletniego Programu Rządowego Kultura + - priorytet Digitalizacja.

2015-07-13
Sebastian

Ostatnia zmiana: 2015-08-07