PRZETARGI


Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu prasy i czasopism w formie prenumeraty na rok 2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR    2 /2013

 

Dotyczy: zakupu prasy i czasopism w formie prenumeraty na rok 2014

 

 

Nasz znak:  A-30/3/2013                                                                               Data:  04.11.2013

 

I.   ZAMAWIAJĄCY

 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.

ul. Sikorskiego 107

66-400 Gorzów Wlkp.

NIP 599-10-79-576

 

II.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa prenumeraty prasy i czasopism w formie  prenumeraty na rok 2014 dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki  Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.

Prosimy o przedstawienie oferty cenowej na załączonym wykazie zamówionych tytułów.

2013-11-04
Sebastian

Ostatnia zmiana: 2013-11-04

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO

NA ZADANIE GORZÓW WLKP., WILLA - BIBLIOTEKA (1903 R.):

REMONT KONSERWATORSKI. ETAP I ZADANIE 1: REMONT DACHU I PODDASZA.

 

 

Nasz znak: A-30/2/13                                                                                                                                                     Data: 02.05.2013 r.

 

 

Na ogłoszone w dniu  09.04.2013 r. – numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 53137-2013 - postępowanie  o zamówienie publiczne na zadanie: Gorzów Wlkp., Willa-Biblioteka (1903 r.): Remont konserwatorski. Etap I zadanie 1: Remont dachu i poddasza w ustalonym przez Zamawiającego terminie wpłynęły dwie oferty:

2013-05-02
Sebastian

Ostatnia zmiana: 2013-05-02

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Willa-Biblioteka (1903 r.): Remont konserwatorski. Etap I zadanie1: Remont dachu i poddasza

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna , ul. Sikorskiego 107, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, tel. 095 7278040, faks 095 7278040.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.wimbp.gorzow.pl

2013-04-09
Sebastian

Ostatnia zmiana: 2013-04-12

Zapytanie ofertowe, dotyczące prowadzenia nadzoru inwestorskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013

 

Dotyczy: prowadzenia nadzoru inwestorskiego (zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)

 

Nasz znak: A-30/2/13 Data: 15.03.2013

 

I.ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.

Ul. Sikorskiego 107

66-400 Gorzów Wlkp.

NIP 599-10-79-576

II.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Nadzór inwestorski nad realizacją projektu „Gorzów Wlkp., secesyjna willa – biblioteka (1903r.) : remont konserwatorski : Etap 1 zadanie 1 : remont dach i poddasza .

Willa wpisana do rejestru zabytków pod nr KOK – I 333 / 89 z dnia 19. 09. 1989 r.

2. Przygotowanie SIWZ łącznie ze specyfikacjami technicznymi, kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót oraz wzorem umowy dla Wykonawcy.

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

2013-03-15
Ostatnia zmiana: 2013-03-20

Gorzów Wielkopolski: Świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej osób imienia

Gorzów Wielkopolski: Świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej osób imienia.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Sikorskiego 107, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, tel. 095 7278040, faks 095 7278040.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.wimbp.gorzow.pl

2013-01-08
Sebastian

Ostatnia zmiana: 2013-02-01

OGŁOSZENIE O WYNIKU NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM

Nasz znak: A-30/3/11                                                                                                                                      Data: 21.07.2011 r.

                                                                      

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na „Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku i na terenie posesji oraz pielęgnacja zieleni- nowy budynek Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  w Gorzowie Wlkp. ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 152165 -2011 w dniu 31.05.2011 r. prowadzonego w trybie negocjacji z ogłoszeniem na podstawie art. 55 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2011-07-21
Mirosława

Ostatnia zmiana: 2011-07-29

Gorzów Wielkopolski: Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku i na terenie posesji oraz pielęgnacja zieleni

Gorzów Wielkopolski: Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku i na terenie posesji oraz pielęgnacja zieleni - nowy budynek Biblioteki.

Numer ogłoszenia: 152165 - 2011; data zamieszczenia: 31.05.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

2011-05-31
Dział Administracyjno-Gospodarczy


GORZÓW WIELKOPOLSKI: ŚWIADCZENIE USŁUGI SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

Gorzów Wielkopolski: Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości oraz pielęgnacja zieleni w budynku i na terenie posesji - nowy obiekt Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wlkp. ul. Kos. Gdyńskich
Numer ogłoszenia: 103069 - 2011; data zamieszczenia: 31.03.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

2011-03-31
Dział Administracyjno-Gospodarczy

Ostatnia zmiana: 2011-05-25